پیمانکاری حمل و نقل کاظمی

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل انواع مواد شیمیایی، پتروشیمی مواد نفتی

مدیرعامل :مجید کاظمی

تلفن :33877877 (031)

ایمیل :kazemi-contractor@gmail.com

مکان

اصفهان - خیابان امیرکبیر (شاهپور جدید)- نبش خیابان پردیس