پیمانکاری بازرگانی استراتوس پردیس پارس نوین

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و اجرا و ساخت و نصب صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و خدماتی

نام مدیرعامل :

راحله موسوی

pbsppn@yahoo.com

09174096035

مکان

بوشهر - شهر کنگان - خیابان دارائی