پیشگام فرا صنعت

شرح مختصری از فعالیت ها

نگهداری و تعمیرات واحدهای صنعتی، نصب و تأسیسات، ساخت کارخانجات و واحدهای صنعتی، تأمین قطعات یدکی مورد نیاز واحدها و کارخانجات و مجتمع های صنعتی، تأمین ماشین آلات سبک و سنگین، تأمین نیروی انسانی متخصص

نام مدیرعامل :

محمد رضا مباشری

info@p-farasanat.com

2- 6270421- 0711

مکان