پیشگام سامان فرس

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع روغن موتور، انواع گریس، انواع تینر، هیدروکربن های سبک و سنگین واکتان بوستر

نام مدیر عامل:

سید بشیر میرقادری

Psfco.11014@gmail.com

021-22665687

مکان

تهران، خیابان جردن، خیابان ارمغان غربی، نبش مهرداد، پلاک 7، طبقه 5، واحد 9