پیشرو شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده سولفات های مس وروی ومنیزیم و آلومینیوم و تولید کننده انواع استئارات های فلزی

نام مدیر عامل:
بیشه

info@picco.ir

021-22220468

مکان

تهران خیابان شریعتی ، پلاک 1234