پیشرو تجارت فراد

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده شیرآلات صنعتی – اتصالات – لوله

نام مدیرعامل:

حامد عشریه

hf_oshriyeh@yahoo.com

33099724

مکان

تهران-خیابان پیروزی