پیدمکو

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده اقلام آب بندی و واشرها

نام مدیرعامل:

امیرمنصور امین آزاد

Gasket@pidemco.com

021-46832666

021-46832656

مکان

تهران- کیلومتر 19 جاده قدیم کرج- شهر قدس- بلوار انقلاب- خیابان صنعت دوم- مجتمع صنعتی پویا - پلاک 17