پویا نشان پردیس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع گرانول مورد مصرف در صنایع کابل، خودرو، کفش، کف پوش و دیوار پوش، سد بند، صنایع ساختمانی، مستربچ PVC، تولید انواع گرانول و محصولات زیست تخریب پذیر پایه گیاهی با قابلیت کاربرد در تولید فیلم

نام مدیرعامل:
مجتبی شاهری

poooyapardis@spiieco.com

021-46899938

مکان

تهران، کیلومتر 19 فتح مجتمع سازه گستر سایپا خیابان بوستان