پودر مروارید درود

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع پودرهای میکرونیزه

نام مدیرعامل:
اسماعیل استارکی

info@dmpowder.ir

021-88675719

مکان

تهران، خیابان گاندی، خیابان 23، پلاک 21 ،واحد 11، کدپستی 1517946435