پودر افشان

شرح مختصری از فعالیت ها

مقاوم سازی، بازسازی و ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی مقام به سایش، خوردگی و اکسیداسیون با استفاده از فرآینده های پیشرفته با پاشش حرارتی پلاسمایی (APS) و پر سرعت (HVOF) و جوش لایه ای (Cladding ) و نیکل الکترولس(ENP)

نام مدیرعامل:
امیر حسین کمیلی

info@pacom.ir

0311-3932109

مکان

اصفهان ، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، مجتمع فن آفرینی 1