پناه صنعت پارت

شرح مختصری از فعالیت ها

طـراحی و مهندسی ، تأمین کالا ، ساخت و نصب و راه اندازی واحـد های پتروشیـمی ، خطوط لوله نفت و گاز ، پالایشـگاه هـای نفت و گاز ، میادیـن نفتـی و مخـازن ذخیـره سـازی فرآورده هـای نفتـی و پتروشیـمی

نصب و راه انـدازی کلیـه بخش هـای فرآیندی و عمومی از جمـله تجهیـزات مکـانیکی ثابـت و دوار ، سیستـم هـای بـرق ، کنتـرل (PLC ، HMI ، DCS ، ESD ، SCADA) و ابزار دقیق واحدهای پتروشیـمی ، پالایشگاهـی ، ایستگاه هـای تقویت فشار گاز ، واحـدهـای ذخیره سـازی فرآورده های نفتـی

مدیر عامل:نور محمد پناهی

تلفن : 88218009 /88030035 (021)

فاکس : 88052418 (021)

ایمیل :info@panahsanat.com

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان

تهران، خیابان سئول، شهرک سئول، خیابان نسترن، کوچه دوم غربی، پلاک 2