پلاست پلیمرمرکزی

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات وفروش انواع مواداولیه پلاستیک وپلیمردرکشور

نام مدیرعامل:

سیدمحمدحسینی

info@pelastpolimer.ir

8633254812

مکان

اراک- میدان امام حسین- بلواروحدت- نبش وحدت 5- واحد1