پلاستیک فجر چناران

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده محصولات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

حمید چناران

0582- 6229701

مکان

مشهد، چناران، بلوار شهدا روستای کبیر، کارخانه پلاستیک فجرچناران