پشم سنگ ویلا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع عایق های صوتی و حرارتی شامل ایزوبلانک ( عایق بافته شده با توری گالوانیزه)، ایزوپایپ ( عایق لوله های پیش ساخته ) ایزوترم ( پشم سنگ خام فلز ) پانل ( عایق تخته ای یا اسلب ) عایق لحافی رزین دار

نام مدیر عامل:

ابراهیم صالحی

tayyari@yahoo.com

031-42290217-8

مکان