پشم سنگ آسیا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع عایق های صوتی و حرارتی از جنس پشم سنگ

مدیر عامل:

پشم سنگ آسیا

esmailiyan@gmail.com

031-42290175-8

مکان

اصفهان، نجف آباد، شهرک صنعتی منتظریه، خیابان 102، فرعی نهم، کد 075