پرگاس فولاد شمس

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس فرهادی

تلفن    :  02188500026

فکس  :  02188506584

زمینه فعالیت

  • اتوماسیون و ابزار دقیق
  • تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق
  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان