پرلیت

شرح مختصری از فعالیت ها

پیشرو در حوزه پیمانکاری عمومی در ایران

نام مدیرعامل:
علیرضا ناصر معدلی

info@perlite-co.com

021-88784781

مکان

تهران میدان ونک خیابان برزیل ،کوچه نارنج پلاک 2