ارائه خدمات حمل و نقل بار و مسافر از مرکز عملیاتی کیش به سکوهای نفتی و بالعکس، ارائه خدمات آمبولانس هوایی، انجام تعمیرات هلیکوپترهای Bolo5, Bell 412, Bell212 و سیستم های مربوطه بر اساس Part 145