پرسون تجارت

شرح مختصری از فعالیت ها

بازرسی خطوط لوله نفت و گاز، پیگ رانی هوشمند

نام مدیرعامل :

حسن احمدیان سهی

info@parson.com

مکان

تهران - خیابان سپهبد قرنی - بالاتر از خیابان طالقانی - پلاک 100- واحد اول