پرسان شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مواد شیمیایی، تولید رزین های سفارشی

نام مدیرعامل:
علی مدنی

Info@pecc.ir

021-88756390

مکان

تهران ، خیابان مطهری ، خیابان شهید علی اکبری ، نبش کوچه تیرداد، ساختمان پارسا، طبقه دوم ، واحد10