پرزان رزین

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رزین های صنعتی، چسب اوره فرمالدیید، رزین های پلی وینیل، استات، چسب چوب

نام مدیرعامل :
علی رجاییان

porzanco@yahoo.com

0335-5373323

مکان

اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه ، فاز سوم، نبش خیابان 10، پلاک 10