واردات و عرضه کلیه محصولات و تجهیزات مرتبط با آزمونهای غیر مخرب (NDT) از جمله فیلمهای رادیوگرافی، اسپری مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی، دستگاههای اشعه X و کرالر، انواع دزیمترهای فردی و محیطی بهمراه سایر اقلام مربوطه