پدیده هیدرولیک و پنوماتیک

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک ، پنیوماتیک واردات قطعات هیدرولیک ،پنیوماتیک

نام مدیر عامل:

علی رنجبر

padidehhydraulic@gmail.com

021-77817148-021-33987398

مکان