پدیده هیدرولیک،پنیوماتیک

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک ، پنیوماتیک واردات قطعات هیدرولیک ،پنیوماتیک

نام مدیرعامل:

علی رنجبر

padidehhydraulic@gmail.com

021-77817148

مکان

تهران- نارمک- سمنگان- کوچه کمال- پلاک 6