پدیده انرژی پارسیان

شرح مختصر فعالیت  : تولید تجهیزات خاص ابزاز دقیق نیوماتیک . هیدرولیک و الکترونیک

مدیر عامل  :  مهندس عابدینی

تلفن    :  05135425563

فکس  :  05135425564

زمینه فعالیت

  • برق، الکترونیک و مخابرات
  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان