تولید رزین های امولسیونی، چسب های امولوسیونی

مکان

بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس