پترو کم

شرح مختصری از فعالیت ها

توزیع کننده مواد شیمیایی درخاورمیانه

نام مدیرعامل :

صیفی

sales@petrocheme.com

021- 88792015

مکان

تهران، خیابان توانیر، نرسیده به پل همت، ساختمان شماره 17، طبقه 4، واحد 17