پترو نیرو صنعت متین

شرح مختصری از فعالیت ها

ساخت و بازسازی انواع بیرینگ های سنگین و نیمه سنگین، ساخت انواع لبیرنت سیل

نام مدیرعامل:

محمد فرجام

petronirosanat@gmail.com

37742407 – 071

مکان

شیراز- شهرک صنعتی بزرگ شیراز- بلوارپژوهش جنوبی- خیابان 255