پترو مواد توسعه پارسیان

شرح مختصری از فعالیت ها

مشاور بازار مواد پلیمری و شیمیایی ایران و آسیا

نام مدیرعامل:
امیرحسین محمدزاده مقدم

petromavad@gmail.com

021-44042981

مکان

تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خ باهنر، خ گلبرگ، 12 متری بوستان، پلاک 9، واحد دوم شرقی