پترو ماد کیمیا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده رزین های پایه آبی و روغنی، رنگ وچسب

نام مدیرعامل:
محمد محمد زاده

info@petro-mad.com

021-66466444

مکان

تهران ، خیابان جمهوری اسلامی ، چهارراه فلسطین، ساختمان کاخ ، طبقه اول ، پلاک 31