پترو صنعت اصفهان

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام فعالیت های پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه های صنایع پتروشیمی تعمیرات و نگهداری شرکت ها و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز پروژه های صنعت

نام مدیر عامل:

کورش امینایی

info@petrosanat.net

031-32655447  031-32656170

مکان

اصفهان، خیابان شریف واقفی، حد فاصل گلزار و ملک، جنب مسجد شجره ، ساختمان مسعود 3 ، طبقه 3