پترو سازه ساحل

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  علی کیان مرز بناب

تلفن    :  02174486000

فکس  :  02174486000 داخلی 100

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان