تولید کننده عایق سرد (PIR) و (PUF)، تأمین کننده عایق های گرم، نماینده انحصاری شرکت Finetec و (SHC(FOSTER کره جنوبی ، شرکت مهندسی و اجرای EPC