پترول شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات، تهیه و توزیع مواد شیمیایی صنعتی، آزمایشگاهی، شیشه آلات و تجهیزات و پاسخ به نیازهای صنایع نفت و گاز، کارخانجات، دانشگاهها و آزمایشگاههای تحقیقاتی کشور

نام مدیرعامل:
مهدی یزدانیان

info@petrolchemi.com

021-66906873

مکان

جمالزاده جنوبی کوچه مهدیزاده پاساژ ساحل طبقه 2 پلاک: 6