پتروشیمی کردستان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پلی اتیلن سبک

نام مدیرعامل:
فریدون خالد زاده

info@bpc.co.ir

021-66944841

مکان

تهران ، خیابان کارگر شمالی بالاتر از قاطمی ، شماره 1289