پتروشیمی ونیران آپادانا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید متانول گرید AA

نام مدیر عامل:
تورج سید ارونقی

info@venapa.ir

021-88554792

مکان

تهران، خیابان احمد قصیر خیابان پنجم پلاک 22