پتروشیمی هنگام

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید اوره، آمونیاک و کود شیمیایی

نام مدیر عامل:
مسعود جمشیدی

info@hengampc.com

021-88554783

مکان

تهران ، خیابان خالد اسلامبولی،خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه چهارم