پتروشیمی نوری ( برزویه )

شرح مختصری از فعالیت ها

بزرگترین مجتمع تولید مواد آروماتیک در جهان با ظرفیت تولید 5/4 میلون تن، تولید مواد آروماتیک پارازایلین ( 750 هزار تن در سال )، بنزن ( 430 هزار تن در سال )، ارتوزایلین ( 100 هزار تن در سال ) و محصولات جانبی سنگین، آروماتیک سنگین، رافینیت، محصولات سبک، گاز مایع، پنتان

نام مدیرعامل:
مجتبی طاهری

info@bpciran.com

۰۲۱-۸۶۰۸۶۰۶۰-۶۷

مکان

تهران، میدان هفت تیر، اول کریم خان، ساختمان پتروشیمی، طبقه دوم، دفتر پتروشیمی نوری