پتروشیمی مهاباد

شرح مختصری از فعالیت ها

پلی اتیلن سبک وسنگین – بوتن1

نام مدیرعامل:
محسن مجیدی

info@mapc.ir

021-6643608

مکان

تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از فاطمی ، پلاک 1286 ،طبقه 8 غربی