پتروشیمی ممسنی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پلی‌اتیلن سنگین (HDPE)

نام مدیرعامل:
سید جواد احمدی نژاد

info@mipc.ir

021-88878753

مکان

تهران ، بزرگراه آفریقا ، پاین تر ازجهان کودک ، نبش خیابان نهم ، پلاک 38 ،طبقه 5