پتروشیمی مسجد سلیمان

شرح مختصری از فعالیت ها

طرح تولید اوره و آمونیاک

نام مدیر عامل:
یوسف داودی
info@misipcc.com
021-28147000

مکان

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید وحید دستگردی، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج) پلاک 380