پتروشیمی مبین

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده سرویس های جانبی، تأمین کننده آب ، برق ، بخار ، اکسیژن ، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیه کننده پساب های صنعتی مجتمع های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی ( عسلویه )

نام مدیرعامل:
حسن شریف زاده

info@mobinpc.net

021-88844621-6

مکان

تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خیابان کریمخان، پلاک 38، طبقه 4