پتروشیمی قائد بصیر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید گرانول کوپلیمر اکریلونیتریل، بوتادین، استایرن (ABS) و همچنین تولید کامپاندهای مهندسی از قبیل: PP EPDM , ABS GF, ABS-PC , PP GF , PP Talk و غیره

نام مدیرعامل :
حسن سانقه

info@gbpc.net

021-88880315-18

مکان

تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان پالیزوانی (هفتم)، شماره 15