پتروشیمی غدیر

شرح مختصری از فعالیت ها

وینیل کلراید مونومر (VCM) با ظرفیت تولید سالانه 150 هزار تن و پلی ونیل کلراید (PVC ) با ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن در سال

نام مدیرعامل:
مهدی کوهی

info@gpc.ir

021-41791000

مکان

تهران شهرک قدس (غرب) ، بلوار دریا ، خیابان شفق ، کوچه آبشار ، پلاک یک