پتروشیمی صدف خلیج فارس

شرح مختصری از فعالیت ها

بزرگترین مجتمع تولیدی الاستومر 

نام مدیرعامل:

 info@pgspc.ir

021-58265000

مکان

تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، طبقه پنجم