پتروشیمی شازند

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مواد اولیه پلاستیک ها، لاستیک و مواد شیمیایی

نام مدیرعامل:
رضا رحمانی

infoarpc@ranpc-ir.net

021-82120

مکان

تهران، خیابان ولی عصر، خیابان تابان غربی، شماره 68