پتروشیمی رامشه

شرح مختصری از فعالیت ها

مواد اولیه پلی استایرین انبساطی

نام مدیرعامل:
حبیب اله فرتاش

info@petroramsheh.com

0311-6698658-9

مکان

اصفهان ، خیابان شهید کلینی (مرداویچ)، نبش عمار ، پلاک 32 ، واحد 2