پتروشیمی خراسان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید آمونیاک ( 1000 تن در روز ) , کود اوره (1500 تن در روز ) و ملامین (60 تن در روز )

نام مدیرعامل:
فرامند هاشمی زاده

info@khpc.ir

021-88797964

مکان

تهران، ميدان ونك - خيابان ونك - پلاك 23