پتروشیمی جم

شرح مختصری از فعالیت ها

الفین، پروپیلن، نفت کوره، هیدروژن، بوتادین 1 و 3، بوتن 1، انواع پلی اتیلنهای سنگین و سبک خطی

نام مدیرعامل:
سید حسین میرافضلی

info@jpcomplex.com

021-88654545

مکان

تهران، خیابان ولیعصر، میدان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27