پتروشیمی تبریز

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پلی اتیلن سبک خطی و سنگین، پلی استایرن مقاوم، پلی استایرن معمولی، پلی استایرن انبساطی، اکریلونیتریل، بوتادین، استایرن ( ABS)، پروپیلن، بوتادین 1 و 3، تولوئن، پنتان

نام مدیرعامل:
عظیم عبدل نژاد ممقانی

info@tpco.ir

0411-4280000

مکان

تبریز ، کیلومتر 8 جاده آذر شهر ، خیابان کوجووا